Realizowany przez nas program wychodzenia z bezdomności nazwaliśmy Zamieszkani (podobnie jak i fundację), bo mieszkanie jest pierwszym krokiem na tej drodze. Pracujemy metodą housing first, na rzecz osób w kryzysie bezdomności i zaczynamy od zapewnienia mieszkania, które jest narzędziem pracy, a nie nagrodą czy celem.
Odbiorcami/odbiorczyniami naszego programu są osoby z doświadczeniem długotrwałej bezdomności oraz zaburzeń psychicznych i (lub) uzależnienia.

Co to jest

housing first?

1

Samodecydowanie

czyli możliwość samodzielnego decydowania uczestników/czek programu
o własnym życiu.

2

Zdrowienie

czyli proces dochodzenia do pełni zdrowia zarówno fizycznego,
jak i psychicznego.

3

Wspieranie przez Zespół

oparte na podążaniu za potrzebami uczestników/czek, w tym formułowaniu
potrzeb i wspólnym planowaniu ich realizacji.

4

integracja społeczna

możliwa między innymi dzięki możliwości mieszkania w społeczności lokalnej i w tzw. mieszkaniach rozproszonych.

MIESZKANIA

…remontujemy i wyposażamy, zapewniając podstawowe warunki do zamieszkania. W początkowej fazie pokrywamy koszty utrzymania, które stopniowo przechodzą na uczestnika/uczestniczkę. To wymaga od nas regularnego pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych i firm, jednak mamy przekonanie, że warto, bo mamy wymierne rezultaty.
Praca w mieszkaniach prowadzona przez zespół interdyscyplinarny polega na wzmacnianiu Uczestnika/czki Projektu w określaniu i realizacji potrzeb i celów związanych w szczególności z:

Mieszkanie, od którego zaczynamy pracę z uczestnikiem/uczestniczką nad wychodzeniem z bezdomności. Bezpieczne miejsce ma im umożliwić podejmowanie decyzji dotyczących już nie przetrwania w przestrzeni publicznej, ale budowania swojego życia, określania potrzeb, samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności. W pierwszej fazie pokrywamy całkowicie koszt utrzymania mieszkań, stopniowo przechodzi on na uczestnika/uczestniczkę aż do momentu gdy zostają samodzielnymi najemcami. Do tego momentu samodzielnego funkcjonowania i pełnej odpowiedzialności przygotowuje ich Zespół Interdyscyplinarny. Samodzielny najem nie jest jednak końcem kontaktów, uczestnicy i uczestniczki wiedzą, że Zespół jest, pracuje i w każdym momencie mogą przyjść, żeby uzyskać pomoc/poradę, ale też po prostu porozmawiać i opowiedzieć co się u nich dzieje. Zawsze też mogą wziąc udział w zajęciach oferowanych w ramach programu rozrusznik.

MIESZKANIA PO REMONCIE

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

terapeuci uzależnień i psycholodzy zapewniają wsparcie psychologiczne i emocjonalne na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie terapeutyczne jest związane z: towarzyszeniem osobie w jej codziennych trudnościach, normalizacją występujących objawów, psychoedukacją, diagnozą przejawianych trudności, pracą w nurcie redukcji szkód i/lub interwencji kryzysowej, budowaniem bezpiecznej, korektywnej relacji, modelowaniem i ćwiczeniem prostych technik psychologicznych do radzenia sobie ze stresem i/lub innymi objawami zaburzeń (techniki relaksacyjne, poznawcze, behawioralne, dialog motywacyjny), wsparciem uczestnika w realizacji zaleceń lekarskich, informowaniem uczestników o możliwościach profilaktyki i leczenia zdrowia psychicznego adresowanych do ich indywidualnych potrzeb, wsparcie w korzystaniu z oferty dostępnej w systemie ochrony zdrowia.

WSPARCIE SOCJALNE i PRAWNE

to pomoc przy załatwianiu różnorodnych dostępnych form pomocy społecznej takich jak np: zasiłki stałe, celowe, czy okresowe, jak również w sprawach rent, emerytur i ubezpieczeń, jak również pomoc w uzyskaniu mieszkania z najmu komunalnego/socjalnego. Wsparcie prawne związane z: towarzyszeniem osobie w procesie podjęcia decyzji o uregulowaniu różnego rodzaju kwestii prawnych, pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz uregulowaniu sytuacji prawnej, edukowaniem na temat korzystania z dostępnych narzędzi i form wsparcia prawnego.

WSPARCIE ZDROWOTNE

polega na omawianiu zgłaszanych trudności z obszaru zdrowia, w tym : tłumaczenie diagnoz, poszukiwanie powiązań pomiędzy objawami, dzielenie się sposobami mającymi na celu profilaktykę, omawianie zaleceń od lekarza i wsparcie w ich realizowaniu, towarzyszenie na spotkaniach z lekarzami w razie potrzeby i rozmawianie o tym, co się na nich zadziało – przekładanie medycznego języka na bardziej przystępny, pomoc w usystematyzowaniu potrzebnych spraw do załatwienia, mających na celu zadbanie o zdrowie.

WSPARCIE W RADZENIU SOBIE W MIESZKANIU

to wsparcie tzw. „złotej rączki”, osoby, która pomaga w naprawach, drobnych pracach remontowych, uczy jak korzystać ze sprzętów i organizować sobie życie w mieszkaniu.