NASZA MISJA

Zapewnienie bezpiecznego miejsca i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności osób, z którymi pracujemy, pomagając w zdrowieniu i odzyskaniu swojego życia.
Samodzielne funkcjonowanie na końcu tej trudnej drogi to utrzymanie bezpiecznego miejsca, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, ustabilizowana sytuacja osobista i samodzielne rozwiązywanie życiowych trudności.
Wierzymy, że każdy ma prawo do bezpiecznego miejsca które może nazwać domem i prawo to jest prawem człowieka. Nikt nie może być dyskryminowany, stygmatyzowany, wykluczany z powodu swojej sytuacji czy cech osobowych. Każdy ma prawo wyboru i należy wspierać (nie narzucać) samodzielne decyzje i wybory, szczególnie w zakończeniu sytuacji kryzysowych.

NASZA HISTORIA

Fundację Zamieszkani założył Zespół, który przez trzy lata realizował projekt „Najpierw mieszkanie” pod auspicjami Fundacji Fundusz Współpracy.
Postanowiliśmy kontynuować działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności pracując metoda housing first. Te trzy lata przyniosły imponujące rezultaty, które potwierdziły skuteczność tej metody w skutecznym wychodzeniu z kryzysu bezdomności i dało nową perspektywę wyeliminowania chronicznej bezdomności.
Od 2019 r. pracujemy w oparciu o metodę housing first, której podstawą jest mieszkanie jako początek wychodzenia z bezdomności. Mieszkanie nie jest nagrodą, jest prawem, miejscem, w którym osoba w kryzysie bezdomności dopiero może dojść do siebie i zacząć podejmować w bezpiecznych warunkach decyzje dotyczące zmian w swoim życiu, zmian, które mogą trwale zakończyć kryzys bezdomności. Towarzyszymy im w tym procesie i możemy potwierdzić 80-procentową skuteczność tak prowadzonych działań.
Do 2022 r. w mieszkaniach pozostało 80% osób, a ponad połowa została samodzielnymi najemcami.

SZCZĘŚLIWI ZAMIESZKANI