_01

Kwota wpłaty

Inna kwota (wpisz samodzielnie)

Wybierając wsparcie „co miesiąc” zgadzasz się na comiesięczne przekazywanie z konta Twojej karty wskazanej przez Ciebie kwoty na rzecz Funduszu Feministycznego. Upewnij się, że Twoja karta kredytowa ma ustawione odpowiednie limity transakcji internetowych.

Wsparcie cykliczne możesz odwołać w każdej chwili. Wystarczy, napisać do nas na adres:

_02

Dane darczyńcy

imię*
nazwisko*
adres e-mail*
numer telefonu*
kod pocztowy*

Akceptuję treść regulaminu darowizn

Akceptuję treść klauzuli informacyjnej dla darczyńców

Przetwarzamy twoje dane, bo to niezbędne do zrealizowania darowizny, działań informacyjnych i wysyłki podziękowań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny i otrzymania podziękowań. Relacja z tobą jest dla nas ważna! Więcej informacji – Polityka prywatności.

_01

Kwota wpłaty

Inna kwota (wpisz samodzielnie)

Wybierz lub wprowadź kwotę wpłaty

Wybierając wsparcie „co miesiąc” zgadzasz się na comiesięczne przekazywanie z konta Twojej karty wskazanej przez Ciebie kwoty na rzecz Funduszu Feministycznego. Upewnij się, że Twoja karta kredytowa ma ustawione odpowiednie limity transakcji internetowych.

Wsparcie cykliczne możesz odwołać w każdej chwili. Wystarczy, napisać do nas na adres:

_02

Dane darczyńcy

Akceptuję treść regulaminu darowizn

Przetwarzamy twoje dane, bo to niezbędne do zrealizowania darowizny, działań informacyjnych i wysyłki podziękowań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny i otrzymania podziękowań. Relacja z tobą jest dla nas ważna! Więcej informacji – Polityka prywatności.

DLACZEGO WARTO NAS WESPRZEĆ?

Naszym celem jest wyeliminowanie chronicznej bezdomności. Pracujemy z osobami, mieszkającymi na ulicy dziesięć, dwadzieścia, a nawet trzydzieści lat, które nie odnajdują się w istniejącym systemie przeciwdziałania bezdomności.

Dlaczego osoby są tyle lat na ulicy?

bo

nie odnajdują się w systemie schronisk czy noclegowni i nie są w stanie samodzielnie zakończyć kryzysu bezdomności.

bo

każdy kolejny dzień na ulicy oddala ich od społeczeństwa i celu, jakim jest bezpieczne schronienie i samostanowienie.

bo

kryzys bezdomności stygmatyzuje i marginalizuje, wyklucza i zabija poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości.

bo

na ulicy doświadczają traum, z którymi ciężko poradzić sobie samemu w konstruktywny sposób, a co za tym idzie: ciężko jest wejść w życie społeczne i podjąć pracę, gdy w środku jest pełno cierpienia, bólu, lęku i brak wiary w siebie czy ludzi.

bo

Bo nie czują się ważni, wystarczający. Często są obdarci z poczucia godności, nie wierzą, że są "kimś", że zasługują na szacunek. Czują się nieważni i niewidzialni - ciężko wtedy rozpocząć proces jakiejkolwiek zmiany.

Dlaczego znaleźli się na ulicy?

Nie ma takich samych historii, nie ma jednej przyczyny. To przede wszystkim sposób radzenia sobie z trudnościami czy z kryzysami, jak strata pracy, śmierć dziecka, rozpad związku. Często za przyczynę czy początek swojego kryzysu bezdomności uznawane są problemy ze zdrowiem.

Warto także zauważyć, że wiele osób już w dorosłe życie wchodzą z trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa (wykorzystanie, przemoc, brak zaopiekowania emocjonalnego), z brakiem wiary w siebie, w ludzi, w lepsze jutro, a więc także z różnymi schematami, które pozwalałyby im te trudne sytuacje przetrwać. Do tego dochodzą też często zaburzenia psychiczne, niewłaściwe decyzje, uzależnienia. Gdy pojawią się kryzys za kryzysem, można już nie mieć zasobów, by stawić im czoło.

NA CO ZOSTANIE PRZEZNACZONA TWOJA DAROWIZNA

Materiały budowlane

Dezynsekcje

Meble i sprzęty

Leki i wizyty lekarskie

Chemia i kosmetyki

Czynsze

DLACZEGO WARTO NAS WESPRZEĆ?

Bo jesteśmy skuteczni.

Bo remontujemy mieszkania i odnawiamy życie.

Wprowadzamy osoby do mieszkania, pracujemy z nimi, a w rezultacie 80% osób w tych mieszkaniach zostaje - w pierwszej fazie koszty pokrywamy my, potem osoby biorą na siebie część kosztów, aż w końcu stają się samodzielnymi najemcami i najemczyniami. Prowadzą samodzielne życie w bezpiecznych warunkach, w oparciu o własne decyzje i na własną odpowiedzialność. To oznacza zakończenie kryzysu bezdomności.

Pustostany, które wynajmujemy od miasta są w większości w bardzo złym stanie. Często zaczynamy od dezynsekcji, bo pełne są pluskiew i karaluchów. Potem jest generalny remont i umeblowanie. Do tej pory wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy 20 mieszkań i wprowadziliśmy 20 osób. Duża część z tych osób ma już prawo do samodzielnego najmu, a u pozostałych sprawa jest w toku. To oznacza faktyczne zakończenie kryzysu bezdomności, czasem po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu latach.

W imieniu naszych podopiecznych prosimy: