Struktura organizacji

Rada FUNDACJI

Joanna Piotrowska

Feminoteka

Agnieszka Leszyńska

Fundusz Współpracy

Zuzanna Głowacka

The Warsaw House

ZARZĄD FUNDACJI

Agnieszka Siekiera

prezeska

Agnieszka Luck

członkini Zarządu

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Katarzyna Sikorska

kierowniczka zespołu terapeutycznego,
terapeutka uzależnień

Katarzyna Bogatko

asystentka w mieszkaniach readaptacyjnych,
prawniczka

Małgorzata Olejniczak

asystentka w mieszkaniach readaptacyjnych

Agata Kowalczuk

współpraca z mediami i darczyńcami

Krzysztof Bańkowski

asystent w mieszkaniach readaptacyjnych

Mieczysław Janicki

ekspert przez doświadczenie

Jakub Garnis

obsługa mediów społecznościowych