Centrum 11.11 – to miejsce, w którym oferujemy specjalistyczne, interdyscyplinarne wsparcie osobom potrzebującym.
Centrum tworzą trzy organizacje, które tworzą KoalicjęFeminoteka,The Warsaw House oraz Zamieszkani. Każda z tych organizacji pracuje z konkretną grupą, ale razem tworzymy konkretną ścieżkę wsparcia, uzupełniając się działaniami, która ma doprowadzić do ustabilizowania swojej sytuacji, samostanowienia i bezpieczeństwa.

o koalicji

feminoteka

pomaga osobom doświadczającym przemocy, w tym także seksualnej. Prowadzi telefon przeciwprzemocowy, oferuje wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne.

the warsaw house

zapewnia młodym osobom LGBTQ+ w kryzysie bezdomności (18-29 lat) bezpieczeństwo, opiekę medyczną i psychologiczną oraz przygotowanie ich do niezależnego życia.

zamieszkani

zapewnia bezpieczne schronienie i wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności osobom, z którymi pracuje, pomagając w zdrowieniu i odzyskiwaniu dawnego życia.

Co oferujemy?

Oferujemy pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną, socjalną, konsultacje medyczne, także wsparcie materialne i bezpieczne schronienia dla osób w kryzysie bezdomności, w tym również tych uciekających przed wojną.
Prowadzimy zajęcia i warsztaty, takie jak m.in. arte terapia, joga, WenDo, angielski, polski, zajęcia z obsługi komputera, warsztaty antydyskryminacyjne i in. w zależności od pojawiania się konkretnych potrzeb.