Fundacja Zamieszkani pomaga wychodzić z kryzysu bezdomności.
Nasze statutowe cele finansujemy zarówno z instytucjonalnych grantów jak i wpłat prywatnych darczyńców.

Musimy być obecni z przekazem o naszej działalności na stronie
i w mediach społecznościowych, bo to pozwala nam pozyskiwać kolejnych darczyńców, budować wizerunek i rozpoznawalność małej, ale prężnie działającej organizacji, a także po prostu poruszać serca osób wrażliwych
i dopiero uwrażliwiających się na tragedię innych.

Poniżej znajdziecie informacje o zakończonych i trwających projektach.

aktualne projekty

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Tytuł: Działania medialne

Projekt umożliwił wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności Fundacji Zamieszkani jako organizacji pracującej w obszarze przeciwdziałania bezdomności.

W ramach projektu rozwinęliśmy aktywność na Facebooku, Youtubie
i Instagramie, w których informujemy o działaniach Fundacji,
ale i przybliżamy problem bezdomności, jako takiej.

Przeprowadziliśmy też dwie kampanie internetowe: „Nie oceniaj” – tytuł mówi sam za siebie i „Bezdomność we własnym domu”, w której uczulamy na przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną dziejącą się za zamkniętymi drzwiami rodzinnych domów i mieszkań, odpowiedzialną za ucieczki z domu i w konsekwencji bezdomność na ulicy.

Projekt pozwolił również znacząco zintegrować członków Fundacji Zamieszkani dzięki cyklicznym sesjom treningu balintowskiego.
Te grupowe sesje umocniły nas jako zespół, ale i niejednokrotnie pomogły rozwiązać trudne moralne dylematy i wspólnie stawić czoła ekstremalnym przypadkom, z jakimi mamy do czynienia nieustająco
w naszej praktyce.

 

ZAKOŃCZONE projekty

Projekt Włącznika Innowacji Społecznych

Tytuł: Ekspert przez doświadczenie bezdomności

Głównym celem tego projektu było stworzenie modelu pracy ekspertów przez doświadczenie bezdomności.

Nasi klienci, którzy wyszli z kryzysu bezdomności dzięki stosowanej przez nas metodzie Housing First, uczestniczyli w cyklu szkoleń,
w ramach których otrzymali umiejętności i kwalifikacje do pełnienia roli Ekspertów przez Doświadczenie. Ci eksperci pracują teraz
z kolejnymi klientami Fundacji, będącymi w procesie wychodzenia
z bezdomności.

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 5 - edycja 2023

Tytuł: Dzielnia na Bielanach

W ramach projektu przeprowadzone zostały częściowe prace modernizacji instalacji elektrycznej w Dzielnia.bl. Dzięki dotacji przede wszystkim udało się usnąć zagrożenie porażenia prądem. Zdemontowano starą instalację i położono
nową w głównych pomieszczeniach, dzięki czemu możemy bezpiecznie funkcjonować w Dzielni.