Działania medialne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1.09.2023 DO 31.03.2024

W ramach projektu prowadzone były działania informacyjne przełamujące stereotypowe postrzeganie kryzysu bezdomności i uprzedzenia wobec osób, które go doświadczają. Dzięki temu upowszechniliśmy również wiedzę na temat metody housing first, którą pracujemy. Pokazaliśmy wymierne efekty jakie daje sensowna pomoc. Mamy osoby, które były po 10-20 lat na ulicy, śpiąc w wiatach śmietnikowych i na ławce i one odnalazły się w mieszkaniach, a teraz uczestniczą w zajęciach z angielskiego i komputera. Przez taki sposób pokazania zmian zachęcamy ludzi do angażowania się w pomoc, pomaga to również w tym, że coraz więcej ludzi staje się głosem tych, którzy nie mają jak walczyć o swoje prawa, nie mają reprezentacji. Nasz przekaz jest zróżnicowany. Przygotowaliśmy film, w którym przełamujemy stereotypowe postrzeganie zjawiska bezdomności i osób w kryzysie. Pokazujemy, że alkohol i narkotyki to nie jedyne powody bezdomności. Dużą część stanowią problemy psychiczne, brak tolerancji, przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna. Osoby te niejednokrotnie wymykają się systemowi, ale praca metodą housing first jest w stanie zwrócić tym osobom życie. Ważna w naszych działaniach jest praca nad udoskonalaniem metody, najlepsze dostosowanie jej do lokalnych warunków, by w pełni odpowiadała na potrzeby. Ważne jest pokazanie możliwości wykorzystania jej na szerzą skalę w pracy z innymi grupami, nad czym również pracowaliśmy w ramach tego projektu.

Rezultaty

W ramach realizacji projektu, dzięki pozyskanemu granowi, udało nam się przeprowadzić działania wzmacniające zespół i osiągane rezultaty. 

Głównie dotyczy to takich obszarów jak:

 • budowanie zespołu i wsparcie w pracy z uczestnikami/uczestniczkami;
 • działania promujące Fundację, a przede wszystkim tematykę, którą się zajmuje;
 • przełamywanie pełnego stereotypów i uprzedzeń postrzegania kryzysu bezdomności;
 • poszerzenie działań organizacji o nowe grupy i nowe lub zmodyfikowane metody;
 • nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami wzmacniające działania Fundacji.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Działanie nr 1: Budowanie zespołu – trening balintonowski, usprawnienia zarządzania i budowania kompetencji w organizacji

Celem działania było wzmocnienie Fundacji, przede wszystkim zespołu. Trening balintonowski dotyczy pracy grup pomocowych z klientami/podopiecznymi. Łączy w sobie elementy superwizji oraz pracy z własną emocjonalnością co pozwala na bardziej kompleksowy rozwój. Ponadto nabyte w trakcie sesji umiejętności pozwalają na pracę w mniejszym stresie i przyczyniają się do wzrostu satysfakcji zawodowej. Jest to istotny czynnik w zachowaniu świeżości emocjonalnej w swoim zawodzie oraz w walce z wypaleniem zawodowym. To co wyróżnia ten trening spośród innych form pracy nad relacją to skupienie się na obu uczestnikach kontaktu. Z jednej bowiem strony próbujemy odczytać w czym leży trudność osoby wspomaganej, z drugiej strony staramy się pomóc i odciążyć osobę pomagającą. Wszystko to dzieje się w atmosferze bezpieczeństwa oraz wzajemnej życzliwości i otwartości. Natomiast przepracowanie
problematycznych relacji wśród kolegów i koleżanek po fachu oraz zyskanie zrozumienia i wsparcia z ich strony przyczynia się do wzmocnienia poczucia przynależności do danej grupy zawodowej i stanowi bardzo istotny aspekt profilaktyki wypalenia zawodowego. Z powodów opisanych powyżej wybraliśmy ten rodzaj superwizji i wsparcia zespołu do przetestowania i okazało się to bardzo dobrym wyborem.

Prowadząca Katarzyna Lech – Lekarka, Spec. Terapii Środowiskowej, Psychoterapeutka, Psychodramatystka, Liderka Grup Balinta, ekspertka
projektu “Najpierw mieszkanie”. Członkini Sekcji Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, International Society for the Psychological
Treatment of the Schizophrenias i Polskiego Stow. Balintowskiego.

Działanie nr 2: budowania wizerunku, komunikacji i promocji organizacji

W ramach realizacji działania nr 2 prowadzone były działania informacyjne przełamujące stereotypowe postrzeganie kryzysu bezdomności i
uprzedzenia wobec osób, które go doświadczają. Staraliśmy się również pokazać wymierne efekty jakie daje sensowna pomoc, dlatego też sporo
przekazywanych informacji dotyczyły metody housing first i programów mieszkaniowych. Metoda housing first to zapewnienie bezpiecznego
miejsca i wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności, pomaganie w zdrowieniu i odzyskaniu swojego życia. Jest to odwrócenie kolejności
wsparcia – czyli zaczynamy od mieszkania, nie jest ono nagrodą, ale prawem. Pracujemy tą metoda od 4 lat i możemy potwierdzić jej skuteczność,
co więcej m.st. Warszawa włączyła tę metodę do polityki przeciwdziałania bezdomności. W okresie realizacji projektu uczestniczyliśmy w
utworzeniu i działamy w ramach KDS ds. deinstytucjonalizacji, która zakłada istnienie takich programów jak housing first. Wykorzystujemy tę
metodę również w pracy z innymi grupami, zmieniając częściowo jej założenia, ale cały czas traktując mieszkanie jako bazę dla wsparcia.

W ramach tego działania:

Działanie nr 3: Praca nad zastosowaniem metody housing first w pracy z różnymi grupami

W ramach realizacji tego działania odbyły się spotkania dotyczące możliwości wykorzystania metody housing first w pracy z innymi grupami
dotkniętymi bezdomnością. Organizując spotkania wyszliśmy z założenia, że metoda housing first może przynieść dobre rezultaty z innymi grupami docelowymi. Podstawą metody housing first, którą pracujemy od 4 lat, jest zapewnienie stałego mieszkania osobom w długotrwałym kryzysie bezdomności. Zgodnie z założeniem metody mieszkanie jest prawem człowieka, a nie nagrodą. Osoby bezdomne z problemami psychicznymi i/lub uzależnieniami, a
szczególnie kobiety nie są w stanie efektywnie skorzystać z istniejącego systemu schronisk i noclegowni. Przyczyna leży w specyficznych potrzebach płci, kompletnie pomijanych przez system.

Działanie nr 4: Przygotowanie filmu informacyjnego

W ramach tego działania przygotowaliśmy film informacyjny pt. “Różne oblicza bezdomności”. Składa się on z trzech różnych odsłon przedstawiających niestereotypowe powody bezdomności wśród społeczeństwa. Udało się nam stworzyć ten filmy w 90% bezkosztowo. Było to możliwe dzięki temu, iż aktorzy, reżyser, kierownik planu, montażysta, operatorzy i in. pracowali pracowali pro bono . Koszty obejmowały głównie wynajem sprzętu i lokalizacji. Wszystkie zaangażowane osoby zgodziły się pracować za darmo, ze względu na wagę tematu, którego dotyczyła produkcja.

Trzy odsłony bezdomności:

 • ”Kocham Cię, ale…” – w tej odsłonie wchodzimy w świat toksycznego związku. Bezbronne i finansowo zależne od mężów lub partnerów kobiety,
  nie mogąc dłużej znieść strachu, przemocy, poniżenia uciekają z domu. Jeśli nie mają dokąd pójść, idą na ulicę. Tam nie spotka je nic dobrego!
 • ”…albo możesz nie wracać!” – tu mówimy o tym, jak rodzice nie akceptując seksualności swoich dzieci zamieniają ich życie w koszmar. Młodzi
  chcąc pozostać sobą w 100%, wybierają opcję “ulicy”. Dla nich wszędzie lepiej, tylko nie w domu. Jednak na ulicy nie spotka ich nic dobrego!
 • ”Nie bój się, maleńka….” – w tej odsłonie kampanii mówimy o molestowaniu w rodzinie. Często jedynie ucieczka z domu do przestrzeni publicznej
  daje ofierze nadzieję uwolnienia od oprawcy. Jest to złudna nadzieja. Na ulicy kobietę nie spotka nic dobrego.

Stworzone materiały były częścią kampanii: Bezdomność we własnym domu. Jest to kampania, którą chcemy zwrócić Waszą uwagę na różne
aspekty bezdomności. Naszym celem jest zburzenie stereotypów dotyczących bezdomności w Polsce, według których jej przyczynami są głównie alkohol
i długi. Kampania jest mocno związana z misją i planami naszej Fundacji. Chcemy pokazać, że doraźna pomoc jest oczywiście niezbędna, ale nie jest
skuteczna – bezdomność nie znika, nie zmniejsza się, wręcz przeciwnie. Dlatego większy nacisk chcemy położyć na to jakie są początki i jak
bezdomność powstaje. Z jednej strony chodzi o przełamanie stereotypowych i pełnych uprzedzeń opinii na temat osób w kryzysie bezdomności, z
drugiej, żeby zwrócić uwagę i położyć większy nacisk na prewencję, zanim bezdomność zacznie niszczyć nieodwracalnie czyjeś życie. Chodzi też o
zwiększenie świadomości, uczulenie, by zwracać uwagę na różne problematyczne sytuacje osób z naszego otoczenia. Chcemy też zwrócić uwagę,
że w większości przypadków za bezdomnością stoi przemoc i brak tolerancji.